Otomobil ve motosiklette yeni ÖTV oranları

Karar ile Torba Yasa'da 87. maddeyle düzenlenen Özel Tüketim Vergisi'nin ekindeki ÖTV'ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listeler güncellendi. binek otomobiller ve motosikletlere uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

Otomobil ve motosiklette yeni ÖTV oranları
Otomobil ve motosiklette yeni ÖTV oranları
GİRİŞ 26.02.2011 11:20 GÜNCELLEME 26.02.2011 11:20

Binek otomobillerde ÖTV oranları, yüzde 37 ile yüzde 84 arasında değişiyor.

Elektrikli binek otomobillerde ise motor gücü 85 kilovatı geçmeyenler için yüzde 3, 85-120 kilovat arasındakilere yüzde 7, motor gücü 120 kilovatı aşanlara da yüzde 15 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 20 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletlerden de yüzde 3 ÖTV alınacak.

Elektrikli otomobile teşvik öngören elektrikli otomobillerde alınacak özel tüketim vergisine de (ÖTV) yer verilen 4760 Sayılı ÖTV Kanunu'na Ekli 1, 2, 3 Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar ile ''Torba Yasa''da 87. maddeyle düzenlenen Özel Tüketim Vergisi'nin ekindeki ÖTV'ye tabi mallar ve bu mallarda uygulanacak ÖTV oranları ve tutarlarının yer aldığı listeler güncellenirken, ÖTV oran veya tutarlarında değişiklik yapılmadı, mevcut tutar ve oranlar aynen korundu.

Karara göre, binek otomobiller ve motosikletlere uygulanacak ÖTV oranları şöyle:

                                                                                   Vergi oranları
                                                                                         (yüzde)
                                                                                      ---------------
-Yarı römorklar için çekiciler                                                    4
-10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar    
.Otobüs                                                                                  1
.Midibüs                                                                                  4
.Minibüs                                                                                  9

-Binek otomobilleri ve insan taşımak üzere imal edilmiş
diğer motorlu taşıtlar

.İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir
hacmi 2000 santimetreküpün altında olanlar                         10

.İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 
2800 santimetreküpün altında olanlar                                    10

.Sadece elektrikli motorlu olanlar                                            10

-Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

.Motor silindir hacmi 3200 santimetreküpü geçmeyenler         10

.Sadece elektrikli motorlu olanlar                                             10

-Diğerleri

.Motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyenler          37

.Motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçen fakat

2000 santimetreküpü geçmeyenler                                           60

.Motor silindir hacmi 2000 santimetreküpü geçenler                  84

-Sadece elektrik motorlu olanlar

.Motor gücü 85 kW geçmeyenler                                                  3

.Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler               7

.Motor gücü 120 kW'ı geçenler                                                    15


-Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş
sıkıştırma ateşlemeleri içten yanmalı pistonlu motorlu
olanlar veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu
taşıtlar                                                                                          6,7

-Diğerleri (Golf arabaları vb taşıtlar)                                             6,7
-Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
.Motor silindir hacmi 3000 santimetreküpü geçmeyenler               10
.Motor silindir hacmi 3000 santimetreküpü geçen fakat
4000 santimetreküpü geçmeyenler                                                52
.Motor silindir hacmi 4000 santimetreküpü geçenler                      75

-Sadece elektrik motorlu olanlar
.Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler                                                     10
.Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler                    52

.Motor gücü 120 kW'ı geçenler                                                           75
-Kapalı kasa olup istiap haddi 620 kg'ın altında olanlar
.Sadece elektrikli motorlu olanlar                                                       10

.Diğerleri                                                                                            10
-Diğerleri
.Sadece elektrikli motorlu olanlar                                                        4
.Diğerleri                                                                                             4
-Özel amaçlı motorlu taşıtlar                                                               4

-Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde
eşya taşımaya mahsus hareketli yük arabaları, demiryolu istasyon
platformlarında kullanılan türde çekiciler                                             4

-Motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli
taşıtlar (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
.Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyenler                       8
.Motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçenler                            37

-Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)
.Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler                                                        3
.Motor gücü 20 kW'ı geçenler                                                             37

YAZDIR