Ehliyet kursuna başvuru için gereken belgeler! Sürücu kursu başvuru şartları

Ehliyet kursuna müracaat etmeyi düşünen adayların başvurusu için gereken belgeler nelerdir? Sürücü kursuna başvurmayı düşünen adaylar için hangi başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekir?

Ehliyet kursuna başvuru için gereken belgeler! Sürücu kursu başvuru şartları
Ehliyet kursuna başvuru için gereken belgeler! Sürücu kursu başvuru şartları
GİRİŞ 27.07.2017 17:01 GÜNCELLEME 27.07.2017 17:01

EHLİYET ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR?

Ehliyet almak isteyen adayın, öncelikle bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu teorik ve uygulama derslerinin eğitimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

MTSK’ya kayıt yaptıran, belgelerini süresi içerisinde tamamlayan, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Özel MTSK Modülünden başvurularını kabul ettiği ve elektronik onaylama işlemi yapılan adaylar MTSAS’a girebilmektedir.

Adayların başvuru işlemlerini adayın devam ettiği MEB onaylı ehliyet kursları adayın yerine gerçekleştirmektedir. Bu nedenle sürücü adayları kendi tercih ettiği sürücü kurslarına başvuru yapıp derslere devam ettikleri takdirde sınavlara girmek için başvuru yapabilirler.

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSUNA KAYIT YAPTIRMA ŞARTLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan adaylar, motorlu taşıtlar sürücü kurs müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak (sürücü eğitimi

veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz).

d. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

e. Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından “Sürücü Olur Raporu” almış olmak.

f. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

g. “Sürücü Olur Raporu”nu MTSAS uygulama takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

h. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

ı. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

i. Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu adaylardan;

a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığını belgelesi,

c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

d. “Sürücü Olur Raporu” nu MTSAS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içinde MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,

e. Son 3 (üç) ay içinde cepheden çekilmiş dört adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

2017 EHLİYET ÜCRETİ NE KADAR?

2017 yılı 1 yıllık ehliyet harcı 163 lira olurken, B sınıfı ehliyet harcı 402 lira oldu. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 154,70 liradan 163,33 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı da yeni yılda 403 lira olacak. Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 211,16 liraya çıkacak.

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

->Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-1 (11 ŞUBAT 2017(saat 14.00))

->Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-2 (20 MAYIS 2017 (saat 14.00))

->Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-3 (29 TEMMUZ 2017( saat 14.00))

->Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-4 (07 EKİM 2017 (saat 14.00))

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 (23 ARALIK 2017(saat 14.00))

EHLİYET SINAVI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Ehliyet sınavına girmek isteyenler için MSTKS bazı şartları arıyor. İşte ehliyet sahibi olmak için adayların yerine getirmesi gereken o şartlar;

- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.
- B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
- C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
- A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
- Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu almış olmak.
- “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.
- Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
- Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
- Nüfus cüzdanı fotokopisini MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

-“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için),

-“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için),

-“B” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için),

-“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için),

-“D”Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için),

-“E” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için),

-“F” Sınıfı Sürücü Belgesi (Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için),

-“G” Sınıfı Sürücü Belgesi (İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için),

-“H” Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği şekilde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için),

-“K” Sınıfı Sürücü Belgesi (Sürücü adaylarının alacağı sürücü belgesi sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri için)

A ehliyeti almak için 21 yaşını doldurmak gerekir,

A1 ehliyeti almak için 16 yaşını doldurmak gerekir,

A2 ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

B1 ehliyeti almak için 16 yaşını doldurmak gerekir,

B ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

BE ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

C1 ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

C1E ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

C ehliyeti almak için 21 yaşını doldurmak gerekir,

CE ehliyeti almak için 21 yaşını doldurmak gerekir,

D1 ehliyeti almak için 21 yaşını doldurmak gerekir,

D1E ehliyeti almak için 21 yaşını doldurmak gerekir,

D ehliyeti almak için 24 yaşını doldurmak gerekir,

DE ehliyeti almak için 24 yaşını doldurmak gerekir,

M ehliyeti almak için 16 yaşını doldurmak gerekir,

F ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

G ehliyeti almak için 18 yaşını doldurmak gerekir,

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL