Araç kiralamada 7 bin kuralı kalktı!

Araç kiralamada tahsilat ve ödemeler, 7 bin TL'lik sınıra bakılmaksızın aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmeye başlayacak.

Araç kiralamada 7 bin kuralı kalktı!
Araç kiralamada 7 bin kuralı kalktı!
GİRİŞ 09.06.2017 09:36 GÜNCELLEME 09.06.2017 09:37

Araç kiralama hizmetlerinde tevsik, yani belgeleme kuralı değişiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların verdikleri motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler, tebliğle belirlenen 7 bin TL hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilecek.

Karayolları trafik yönetmeliğine kapsamında tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç olacak.

7 BİN LİRA KOŞULU

Kararda yönlendirme yapılan Resmi Gazete'deki tebliğin "4.1. Kapsam ve Tutar" başlıklı bölümünde yer alan ifadeler ise şöyle:

"Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7 bin TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur."

BusinessHT

ETİKETLER
OTOMOBİL
YAZDIR